• Reklamacje

Reklamacja

  1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe i używane. Na stronach Sklepu szczegółowo opisany jest stan każdego produktu.
  1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad niezawartych w opisie oferty.
  2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  1. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie Formularz reklamacyjny i wysłanie go pisemnie na adres: ul. Krakusa 7, 30-535 Kraków lub drogą elektroniczną na adres szafapelnaksiazek@gmail.com
  1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
  1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
  1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
  1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.
  • Sklep zamknięty

Coś się nam skisiło :( Przepraszamy Was Szafowicze, ale trwają prace techniczne. Miejmy nadzieję, że przerwa w dostępie do sklepu potrwa do 21.10.2020 do godz 10:00